PERSONDATAPOLITIK

 

 

1.                 BEHANDLING AF PERSONDATA   

1.1               Når du benytter dig af vores produkter og ydelser (benævnes samlet ”Services”), indsamler Larsen Data ApS (herefter ”Larsen Data”) oplysninger om dig som person. Du kan i denne persondatapolitik (herefter ”Persondatapolitikken”) læse om de oplysninger, Larsen data indsamler, hvilke rettigheder du har, hvordan Larsen Data behandler oplysningerne, og hvordan du kan kontakte Larsen Data, hvis du har spørgsmål til vores persondatabehandling.

1.2               I Persondatapolitikken henviser ”vi”, ”os” og ”vores” til Larsen Data. Når du benytter dig af vores Services behandles dine personoplysninger i overensstemmelse med Persondatapolitikken.

2.                 DATAANSVARLIG

2.1               Oplysninger, som behandles af Larsen Data, vil blive behandlet efter gældende databeskyttelseslovgivning og Datatilsynets til enhver tid gældende retningslinjer.

2.2               Kontaktoplysninger

Larsen Data ApS
CVR nr. 32160395
Kontakt hos på tlf. 46 90 32 32 eller support@larsendata.com

2.3               Larsen Data er dataansvarlig for personoplysninger, der anvendes i forbindelse med følgende aktiviteter:

           Bestilling af Services

           Fortrydelse af køb

           Login

           Support

           Transaktionsoplysninger

           Servicemeddelelser

           Markedsføring

           Oplysninger om brugeraktivitet og IP-adresse

3.                 FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

3.1               Larsen Data indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for, at Larsen Data kan levere den bedst mulige Service til dig, og Larsen Data anvender kun dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne Persondatapolitik.

3.2               Bestilling af Services

3.2.1           For at kunne håndtere din bestilling af Services hos os indsamler vi dit personnavn, firmanavn, CVR-nr., firmaets adresse, postnr., by, land, din firma e-mailadresse samt dit firma tlf. nr. Derudover behandler vi ordredata og status på ordren.

3.2.2           Larsen Data indhenter personoplysningerne om dig med henblik på at kunne levere den bestilte Service til dig eller dit firma/din arbejdsplads. Larsen Data indhenter endvidere de nævnte personoplysninger for at kunne kontakte dig, hvis det bliver nødvendigt at bekræfte dine oplysninger og levere support til dig.

3.2.3           Larsen Data har hjemmel til at behandle de nævnte personoplysninger, idet behandling af oplysningerne er nødvendige, for at Larsen Data kan levere sine Services til dig, jf. GDPR, art. 6, stk. 1, lit. b.

3.2.4           I nogle tilfælde indsamler vi tillige et identitetsnr. på dig fx enten dit pasnr., kørekortnr. eller CPR-nr. Dette sker med det formål at kunne gennemføre din bestilling af et domænenavn, idet der i nogle lande stilles lovgivningskrav om indsamling af identitetsnummer til brug for validering af oplysninger. Larsen Data er berettiget til at afvise en bestilling af et domænenavn, såfremt identitetsnr. i sådanne tilfælde ikke oplyses.

3.2.5           Larsen Data har hjemmel til at behandle dit identitetsnr., idet behandling af oplysningen er nødvendig, for at Larsen Data kan overholde en retlig forpligtelse, jf. GDPR, art. 6, stk. 1, lit. c.

3.3               Fortrydelse af køb af spamfilter mv.

3.3.1           Ved udnyttelse af din fortrydelsesret i forbindelse med køb af spamfilter og webhotel indsamler vi oplysninger om den pågældende ordre, herunder ordredato og ordrenummer, dit personnavn og adresse.

3.3.2           Larsen Data indhenter personoplysningerne om dig med det formål at kunne håndtere din fortrydelse af køb af spamfilter og webhotel.

3.3.3           Larsen Data har hjemmel til at behandle de nævnte personoplysninger, idet behandling af oplysningerne er nødvendige, for at Larsen Data kan håndtere din fortrydelse af købet, jf. GDPR, art. 6, stk. 1, lit. b.

3.4               Login

3.4.1           Når du som bruger opretter et login til dine Services på vores hjemmesider, fx www.web.gratisdns.dk (herefter ”Hjemmesider”), kræver Larsen Data, at du registrerer en række oplysninger om dig som person.

3.4.2           De oplysninger, som kræves til oprettelse af en brugerprofil, er: e-mailadresse, brugernavn og adgangskode. Hvis du ikke ønsker at give Larsen Data disse oplysninger, kan du ikke oprette en brugerprofil.

3.4.3           Når du opretter en brugerprofil, vil du modtage en e-mail fra Larsen Data indeholdende brugernavn og kodeord. Du kan anvende linket indtil 5 uger efter modtagelsen, idet profilen herefter automatisk slettes.

3.4.4           Indsamling af disse personoplysninger er nødvendige for at kunne opfylde den mellem dig og Larsen Data indgåede aftale om din brug/køb af vores Services. Dette sker med grundlag i GDPR art. 6, stk. 1, litra b.

3.5               Support

3.5.1           Med henblik på at levere konsulentydelser, supportopgaver, hjælp til konfiguration, rådgivning og lignende indsamler Larsen Data personoplysninger om dig. Afhængigt af de Services du anvender, indsamler vi dit navn, din e-mailadresse samt eventuelt tekstindhold i dine e-mails, som du frivilligt oplyser.

3.5.2           Larsen Data har hjemmel til at behandle de nævnte personoplysninger, idet behandling af oplysningerne er nødvendige, for at Larsen Data kan levere support til dig, jf. GDPR, art. 6, stk. 1, lit. b.

3.6               Transaktionsoplysninger

3.6.1           Til brug for at kunne gennemføre din bestilling/dit køb gemmer vores betalingsgateway korttype og et udsnit af dit kort nr. Dette bruges til at spore din betaling, hvis vi har hævet et beløb fra dit kort, og du mangler en kvittering.

3.6.2           Larsen Data har hjemmel til at behandle de nævnte personoplysninger, idet behandling af oplysningerne er nødvendige, for at Larsen Data kan levere sine Services til dig, jf. GDPR, art. 6, stk. 1, lit. b.

3.7               Servicemeddelelser

3.7.1           Larsen data anvender tillige din e-mailadresse til udsendelse af væsentlige beskeder og påmindelser fx med information om vigtige tekniske eller juridiske forhold (herefter benævnt ”Servicemeddelelser”).

3.7.2           Indsamling af disse personoplysninger er nødvendige for at kunne opfylde den mellem dig og Larsen data indgåede aftale om din brug af vores Services. Dette sker med grundlag i GDPR art. 6, stk. 1, litra b.

3.8               Markedsføring

3.8.1           Larsen Data anvender din e-mailadresse til brug for at sende dig nyhedsbreve fx om ny Services og andet materiale vedrørende Larsen data, forudsat at du har givet dit samtykke til dette.

3.8.2           Indsamling af disse personoplysninger sker på baggrund af en legitim interesse i at kunne sende dig markedsføringsmateriale, jf. GDPR art. 6, stk. 1, lit. f.

3.9               Oplysninger om brugeraktivitet og IP-adresse

3.9.1           Som registreret bruger af vores Services indsamlinger Larsen Data oplysninger om din aktivitet og din IP-adresse, når du som bruger anvender vores Services.

3.9.2           Indsamling af de nævnte data sker for, at Larsen Data kan spore eventuelle ulovlige aktiviteter og misbrug af vores Services.

3.9.3           Larsen Data har en legitim interesse i at indhente dine oplysninger for at kunne forhindre og forfølge misbrug af vores Services, jf. GDPR art. 6, stk. 1, lit. f.

4.                 MODTAGERE/VIDEREGIVELSE AF DATA

4.1               De personoplysninger, som Larsen Data kommer i besiddelse af, videregives ikke til tredjemand uden din accept, medmindre det enten er nødvendigt for at kunne gennemføre din bestilling, hvis Larsen Data er forpligtet til at videregive oplysningerne i henhold til lovgivningen, eller for at Larsen Data kan forsvare sig mod eller gøre retskrav gældende. 

4.2               Ved bestilling/køb af domænenavne og SSL certifikater er Larsen Data forhandler, og Larsen Data videregiver derfor de under pkt. 3.2 angive personoplysninger til den certifikat udsteder eller det domæne registry, som du har valgt, hvor dette er nødvendigt for at kunne gennemføre bestillingen.  

5.                 OVERFØRSEL AF PERSONDATA TIL TREDJELANDE

5.1               I forbindelse med videregivelse af personoplysninger til certifikat udsteder eller domæne registry, jf. pkt. 4.2 ovenfor, vil der i det omfang, at certifikat udsteder er etableret eller at domænet administreres udenfor det Europæiske Økonomiske Samarbejde (herefter ”EØS”) sker en overførsel af personoplysninger til tredjelande.

5.2               Overførsel af ovennævnte personoplysninger udenfor EØS er nødvendig af hensyn til opfyldelse af aftalen med dig, jf. GDPR art. 49, stk. 1, litra b.

5.3               Larsen Data kan henvise til, hvor du skaffer en kopi af de pågældende overførselsgrundlag ved henvendelse. 

6.                 OPBEVARINGSPERIODE

6.1               Larsen Data opbevarer dine personoplysninger, indtil du sletter din brugerprofil. Larsen Data kan dog gemme data i længere tid, hvis det er nødvendigt for at overholde lovmæssige krav eller for at varetage Larsen Datas retlige interesser.

6.2               Ved sletning af din brugerprofil vil denne blive slettet senest 5 uger efter din anmodning om sletning er modtaget.

6.3               Ordredata og e-mailkommunikation slettes løbende og senest 3 år efter den pågældende Service ikke længere er aktiv.

6.4               Backup af alle web- og mailhoteller slettes automatisk senest efter 6 måneder.

6.5               Indsamling af oplysninger om brugeraktivitet og IP-adresse slettes efter 6 måneder.

7.                 DINE PERSONDATARETTIGHEDER

7.1               Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Larsen data behandler om dig, til hvilket formål, hvorfra Larsen Data har dine personoplysninger, samt hvem der modtager dine personoplysninger.

7.2               Du har til enhver tid ret til at få rettet fejlagtige eller vildledende personoplysninger, som Larsen Data måtte behandle om dig. Du kan via din brugerprofil rette personoplysninger, såsom dit brugernavn, e-mailadresse mv.

7.3               Du har ret til i en række tilfælde at få slettet de oplysninger, som Larsen Data måtte behandle om dig.

7.4               Du har til enhver tid ret til at få stillet de personoplysninger, som du selv har givet til Larsen Data til rådighed i et sædvanligt og maskinlæsbart format.

7.5               Du har ret til i en række tilfælde at gøre indsigelse mod Larsen Datas behandling af dine personoplysninger grundet dine særlige forhold.

7.6               Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Larsen Datas eventuelle brug af dine persondata til brug for direkte markedsføring. Larsen Data vil i så fald ophøre med sådan brug.

8.                 KLAGEADGANG

8.1               Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, hører vi meget gerne fra dig. Larsen Datas kontaktoplysninger findes i pkt. 2.2.

8.2               Du har også mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark eller www.datatilsynet.dk.

9.                 ÆNDRINGER

9.1               Larsen Data kan til enhver tid og uden varsel ændre denne Persondatapolitik. Den seneste version findes altid på vores Hjemmesider.

9.2               Du orienteres om ændringer af Persondatapolitikken via den e-mailadresse, du har oplyst i din brugerprofil. Såfremt du ikke accepterer den ændrede Persondatapolitik, kan du ikke længere benytte vores Services, og Larsen Data er berettiget til at slette din profil.

10.               VERSION

10.1            Denne Persondatapolitik er opdateret i juli 2020.